Тракторите се връщат на полето, земеделците прекратяват протеста