Търговци на зърно: Краткосрочни и бързи решения могат да нанесат вреди