Инвестициите в ранно детство са инвестиции в обществения прогрес