Икономическото доверие в еврозоната на най-ниско ниво от 2020 г.