ИмПулс I набра близо 6 млн. лева чрез IPO на BEAM пазара на БФБ