Компанията ЮПАСС получи 1.2 млн. евро финансиране от ФКИ