10 признака за разпознаване на лицензирания инвестиционен посредник