Увеличават лимита на безконтактните плащания до 100 лв.