БАСКОМ: Хаосът със СУПТО струва милиони загуби на бизнеса