И бялото саламурено сирене вече е защитено като български продукт