Плановете за добив на изкопаеми горива много по-високи от необходимото за климатичните цели