Клиничните проучвания – ключ към стотици нови терапии