Фондове и ангели финансират козметичната компания Ноезис с 285 хил. евро