Мисията на nPloy е да направи пазара на труда по-прозрачен и ефективен