Дали успешните хора не са просто по-големи късметлии от останалите?