В България се правят клинични изпитания на лекарство срещу COVID-19