Чувствителен риск от забавени плащания в две трети от секторите на българската икономика