Пречиствателна станция за “гръмнали глави” – помага ли лятната почивка на лидерите да иновират