Максим Бехар: „Вече всеки е лидер на своето си място“