Социалните предприемачи трябва да са смели и гъвкави и още съвети от “Маргаритка”