PlanDelta набра 2.3 млн. евро в нов рунд на финансиране