Ще се смее ли последен Маса, собственикът на Softbank