Maсимо Андолина, Филип Морис Интернешънъл: „Трансформацията ни е основа за устойчив бизнес модел“