Личните карти, удължени с 6 месеца. Ще важат единствено на територията на България