Срокът на междуфирмените разплащания намалява, но расте периодът на блокирания капитал