От днес дребният бизнес може да кандидатства за безвъзмездна помощ