Механизмът за минималната заплата има нужда от спешен ремонт