Високотехнологичният бизнес категорично против увеличение на максималния осигурителен праг