Защо хората предпочитат конспиративни теории пред науката?