Русия се оттегли от ДОВСЕ, НАТО плаши с реципрочни мерки