Вземанията на дружествата, специализирани в кредитиране се увеличават с 19.6% в края на юни