1.07 млн. българи получават заплати до 1000 лв., необходимият доход за нормален живот е 1427 лв.