Норвежкият държавен инвестиционен фонд загуби близо 34 млрд. долара през третото тримесечие