Продажбите на устройства продължават да са воденичен камък за бизнеса на Microsoft