МФ отчита недобра събираемост на приходите на Столична община