Пейнетикс привлече финансиране за 2.5 милиона евро