Делът на бедните пенсионери намалява, но остава висок в много области