Отпадат част от проектите по Плана за възстановяване и устойчивост