50% ръст на преките чуждестранни инвестиции у нас през 2022 г.