Помогни на служителите си да се справят с промени в компанията