Консолидираната нетна печалба на TBI Bank за 2020 г. е 19.8 млн. евро