Румънският бизнес се радва на безпрецедентни приходи и печалби