Българската външна търговия започва да се възстановява слабо