Светозар Георгиев: Възможности, които трябва да бъдат открити