Софтуерният сектор с ръст на приходите от 10% през 2020 г.