Софтуер Груп разработи централизиран регистър за борба с COVID-19