Българска кабина за дезинфекция влиза в борбата с коронавируса