Третата дарителската кампания на Forbes обединява предприемачи и ученици