“Барин Спортс” се качва на по-високо ниво в сътрудничество с Майкъл Оуен