Средният осигурителен доход намалява с близо 30 лв.